Aktuálne kurzy:

SEBAOBRANA - DAISHINSebaobrana a Psychológia problémových situáciiDAISHIN - Sebaobrana, obrana proti nožusebaobrana 4Dai Shin - Škola bojových umení a sebaobranysebaobrana 5sebaobrana 6sebaobrana 7Sebaobrana 1sebaobrana 8Sebaobrana 2Michal Horňáček - inštruktor bojových umeníMichal Horňáček, Štefan GajdošDaishin_school of martial arts & selfdefence_3Daishin_martial arts & selfdefenceDaishin_martial arts & selfdefence_2

Skupinové kurzy:

Individuálne hodiny / úzke skupiny:

  • Súkromné hodiny sebaobrany - Individuálne zameranie tréningov upravené na mieru jednotlivca (či úzkej skupiny)
  • Lekcie sú stavané úmerne vzhľadom ku individuálnej pokročilosti a schopnostiam cvičencov
  • Individuálny dohľad, ktorého dôsledkom je maximálna miera osvojovania sebaobranných aplikácii
  • Začiatočníci aj pokročilí

Kurzy sebaobrany, Bratislava

Daishin je umením Srdca a umením Ducha, je esenciou, ktorá stojí na pozadí výuky sebaobrany a boja v tejto škole bojových umení.

Názov školy je zložený z dvoch japonských znakov, kde „Dai“ - znamená Veľký a ideogram pre „Shin“ vyjadruje esenciu „Duch - Srdce - Myseľ“. Dai Shin takto môže byť interpretovaný ako symbol pre človeka veľkého srdcom a duchom a cvičencom pripomína, že okrem bojových schopností je vždy potrebné kultivovať v prvom rade práve tieto kvality ľudskej bytosti.

Fotky z kurzov a video ukážky